ODSZKODOWANIE ZA HAŁAS

W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku , dotyczącą powstania obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica, właściciele nieruchomości położonych wokół lotniska mogą dochodzić odszkodowań związanych z koniecznością znoszenia uciążliwości związanych z większą emisją hałasu.

Właściciele nieruchomości, którzy mieszkają w pobliżu lotniska, mogą sprawdzić przy pomocy komputera z dostępem do Internetu, czy ich dom znajduje się w OOU. Podając adres zamieszkania lub numer działki uzyskujemy informację, czy dany teren objęty jest obszarem i w której strefie obszaru znajduje się nieruchomość.

Właściciele nieruchomości położonych na obszarze ograniczonego użytkowania, mają prawo do dochodzenia odszkodowań.

Sprawdź szczegóły dla: