W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku , dotyczącą powstania obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica, właściciele nieruchomości położonych wokół lotniska mogą dochodzić odszkodowań związanych z koniecznością znoszenia uciążliwości związanych z większą emisją hałasu. Właściciele nieruchomości, którzy mieszkają w pobliżu lotniska, mogą sprawdzić przy pomocy komputera z dostępem do Internetu, czy ich dom znajduje się w OOU. Podając adres zamieszkania lub numer działki uzyskujemy informację, czy dany teren objęty jest obszarem i w której strefie obszaru znajduje się nieruchomość.

Dla kogo i do kiedy

Właściciele nieruchomości położonych na obszarze ograniczonego użytkowania, mają prawo do dochodzenia odszkodowań od Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Na równi właściciele i użytkownicy wieczyści, zarówno nieruchomości zabudowanych jak i niezabudowanych.

Tylko przez okres dwóch lat można zgłaszać do Zarządcy lotniska, swoje roszczenia odszkodowawcze. Termin ten mija w styczniu 2014 roku.

Rodzaje możliwych roszczeń odszkodowawczych

1. spadek wartości nieruchomości,
2. konieczne do poniesienia nakłady na wygłuszenie budynku,
3. ustalenie odpowiedzialności Portu Lotniczego Poznań-Ławica na przyszłość.

Ze spadkiem wartości nieruchomości mamy do czynienia nie tylko w przypadku sprzedaży, ale również wówczas gdy użytkujemy daną nieruchomość. Ponieważ wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania, powoduje ograniczenia w korzystaniu, spowodowane przede wszystkim hałasem emitowanym między innymi przez lotniska.

Nakłady konieczne do poniesienia, a związane z poprawą akustyczności budynków do których należą m.in:
  • poprawa akustyczności stropów,
  • poprawa akustyczności ścian
  • poprawa akustyczności okien i drzwi,
nie musiały zostać poniesione. Możemy dopiero planować przeprowadzenie prac koniecznych do poprawy jakości życia.
Jeżeli zamierzają Państwo wystąpić o odszkodowanie to zachęcamy do skorzystania z usług kancelarii radcowskich i adwokackich, które posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie.

Raz złożonego wniosku nie będzie można powtórzyć!

Zapraszamy na spotkanie:
Kancelaria Radców Prawnych Tokarski Nejman sp.p.

W celu umówienia wizyty prosimy o wcześniejszy kontakt:
telefony: 61 641 78 07
61 641 77 20
gsm: 665 774 153
608 803 273
e-mail: kancelaria@odszkodowanie.net