Kancelaria Radców Prawnych Tokarski Nejman sp.p. specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań w związku z wprowadzeniem obszarów ograniczonego użytkowania.

Od 2005 roku dochodzi odszkodowań w związku z wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Poznań-Krzesiny. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w sprawach dochodzenia odszkodowań w Państwa imieniu poprowadzimy kompleksową obsługę etapu negocjacji z zarządcą lotniska a jeżeli zaistnieje konieczność również postępowanie przed Sądem aż po uzyskanie prawomocnego wyroku.
Prowadzimy również kompleksową pomoc przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym w sprawach: gospodarczych, cywilnych, spadkowych, finansowych, a także egzekucyjnych i windykacyjnych. Specjalizujemy się w:
  • dochodzeniu odszkodowań za hałas oraz inne emisje w związku z naruszaniem przepisów prawa ochrony środowiska
  • dochodzeniu odszkodowań przeciwko ubezpieczycielom w związku z zaistniałymi wypadkami
  • obsłudze transakcji dotyczących nieruchomości , w tym także w zakresie zniesienia współwłasności, dziedziczenia, stwierdzenia zasiedzenia
  • dochodzeniu roszczeń od marketów z tytułu tzw. "opłat półkowych"
  • dochodzeniu odszkodowań za utratę wartości rzeczy, opłaty adiacenckie, renty planistyczne
  • prowadzeniem trudnych egzekucji . W szczególności zajmujemy się wierzytelnościami, których dotychczasowa windykacja okazała się bezskuteczna