Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do naszych dotychczasowych informacji, zostało potwierdzone, że termin sądowego dochodzenia roszczeń związanych z Obszarem Ograniczonego Użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny wynosi 10 lat.

Ci z Państwa - którzy nie prowadzą w tej chwili postępowań sądowych lub nie uzyskali już prawomocnych wyroków - nadal mają szansę na uzyskanie odszkodowania.

W związku powyższym prosimy o pilny kontakt, gdyż czas na wystąpienie na drogę sądową w wielu przypadkach, upłynie w dniu:

31.12.2013 r.


tel. 61 641 78 07, 61 641 77 20
e-mail: kancelaria@odszkodowanie.net

Z dniem 01 stycznia 2004 roku osiedle Marlewo zostało objęte obszarem ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny. W ciągu 2 lat od wejścia w życie rozporządzenia Wojewody Wlkp., na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, możliwe było wystąpienie z roszczeniami o zmniejszenie wartości nieruchomości czy też nakłady konieczne na wygłuszenie. Następnie od 22 lutego 2008 r. zmianie uległy granice obszaru, w wyniku czego praktycznie cały teren osiedla znalazł się w najgorszej - "I" strefie.

Właściciele nieruchomości położonych na Marlewie stanęli przed trudnym wyzwaniem. Stało się tak dlatego, gdyż droga do uzyskania odszkodowania wiąże się z założeniem sprawy sądowej, a przez to z dużym ryzykiem, znacznymi kosztami i niepewnością. Taka sytuacja zniechęciła wiele osób do podejmowania jakichkolwiek prób. Niektórzy z Państwa - początkowo najczęściej przy pomocy Stowarzyszenia Ekologicznego Marlewo - wystąpili z roszczeniami jedynie do wojska-Skarbu Państwa bez kierowania sprawy na drogę sądową. Część z Was zdecydowała się na wytoczenie powództwa.

Biorąc wszystkie powyższe czynniki pod uwagę niektórzy z Państwa po wytoczeniu powództwa zrezygnowali z dalszego prowadzenia sprawy. Z kolei część z Państwa po wystosowaniu wezwania do Skarbu Państwa lub po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego nie zdecydowała się na prowadzenie postępowania sądowego.

Stosunkowo niewiele jest osób, które założyły sprawę i wytrwały przez prawie 7 lat postępowań sądowych. Osoby te w dużej części już otrzymały odszkodowania lub otrzymają takie odszkodowania w najbliższym czasie (prawdopodobnie w przeciągu 2 lat).

W naszej ocenie Ci z Państwa - którzy nie prowadzą w tej chwili postępowań lub nie uzyskali już prawomocnych wyroków ? nadal mają szansę na uzyskanie odszkodowania.

Jeżeli jesteście Państwo w grupie osób które:
  • wystąpiły na drogę sądową w postępowaniu ugodowym, nie podejmując dalszych kroków,
  • wystąpiły na drogę sądową składając pozew, który następnie został zwrócony chociażby z uwagi na brak uiszczenia opłaty od pozwu,
  • wystąpiły na drogę sądową wytaczając powództwo, a sprawa następnie została zawieszona i umorzona,
  • w ogóle nie podjęły żadnych kroków przeciwko Skarbowi Państwa (wojsku).
zapraszamy na bezpłatne spotkanie w kancelarii w celu omówienia możliwych do podjęcia kroków
Jeżeli zamierzają Państwo wystąpić o odszkodowanie to zachęcamy do skorzystania z usług kancelarii radcowskich i adwokackich, które posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie.

Raz złożonego wniosku nie będzie można powtórzyć!

Zapraszamy na spotkanie:
Kancelaria Radców Prawnych Tokarski Nejman sp.p.

W celu umówienia wizyty prosimy o wcześniejszy kontakt:
telefony: 61 641 78 07
61 641 77 20
gsm: 665 774 153
608 803 273
e-mail: kancelaria@odszkodowanie.net