Kancelaria Radców Prawnych Tokarski Nejman sp.p. specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań w związku z wprowadzeniem obszarów ograniczonego użytkowania.

Od 2005 roku dochodzi odszkodowań w związku z wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Poznań-Krzesiny. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w sprawach dochodzenia odszkodowań w Państwa imieniu poprowadzimy kompleksową obsługę etapu negocjacji z zarządcą lotniska a jeżeli zaistnieje konieczność również postępowanie przed Sądem aż po uzyskanie prawomocnego wyroku.