ODSZKODOWANIA OD UBEZPIECZYCIELI

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli w związku z różnymi zdarzeniami, które wywołały szkodę w Państwa majątku. Przede wszystkim uzyskujemy dla naszych klientów należności za szkody powstałe w związku z wypadkami komunikacyjnymi czy też wypadkami przy pracy. Jeżeli uległeś wypadkowi jako pracownik, kierowca, pasażer, pieszy lub w jego wyniku zmarł ktoś bliski, a także gdy zniszczeniu lub uszkodzeniu uległ Twój majątek możesz dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Przykładowe roszczenia, które Państwu przysługują to:
  • odszkodowanie za uszkodzone lub zniszczone mienie,
  • zaliczka na leczenie,
  • zwrot za opiekę nad innymi osobami,
  • zwrot utraconych zarobków,
  • renta na zwiększone potrzeby,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • zwrot kosztów nabycia protez i innych aparatów.
  • zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu,
  • zadośćuczynienie (za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne)
Przed podjęciem decyzji co do wyboru pełnomocnika w sprawie o odszkodowanie prosimy się zastanowić. Nie należy jej podejmować bezpośrednio po wypadku, w stanie stresu czy też silnych emocji. Należy pamiętać, iż roszczenia za szkody na osobie z ubezpieczeń OC czy NNW muszą być zgłoszone jedynie przed upływem terminów przedawnienia, które wynoszą co do zasady 3 lata, a w przypadku szkód osobowych termin ten wynosi nawet do 20 lat od dnia wypadku.